Liten ”förlikning” med kommunen närmar sig

Liten ”förlikning” med kommunen närmar sig

Vi rapporterade tidigare om hur Örebro Hockey inte var överens med Örebro kommun om hur pengarna som kommunen fick för namnrättigheterna delades ut, eller inte alls beroende på vems sida man tog i debatten.

Örebro Hockey förde diskussioner först med ÖSK Fotboll och sedan med Örebrokompaniet för att få klarhet i vad som verkligen gällde. Gräver man sedan fram avtalet (KS551/2008) så står det där att pengarna som Behrn betalat för namnet ska komma lagen som spelar på arenan till godo.

Från avtalet:

Behrn Fastigheter AB:s krav är att nettointäkterna från namnrättsupplåtelsen skall tillfalla de elitidrottsklubbar som är verksamma i Arenan. Örebro Kommunen och Örebrokompaniet är positiva till detta.
[…]
Örebro kommun förbinder sig vidare att tillse att sedan självkostnaden för att uppfylla detta avtal täckts fördela influten ersättning på det elitföreningar som har sina huvudsakliga verksamheter förlagda på Arenan. Kommunen äger själv bestämma grunderna för fördelningen.

Jag kan nämna att namnavtalet gäller till och med 2023-09-30.

Örebro kommun sänkte ersättningen till klubbarna väsentligt under 2016 och det motsatte sig framförallt Örebro Hockey. Kommunen har även delegerat ut ansvaret att fördela sponsringen till Örebrokompaniet, men just vad som hänt med pengarna från namnrättigheterna efter det är aningen oklart.

Örebro Hockey framförde även sin besvikelse över hur arenan inte är färdigställd och är ganska långt efter andra SHL-arenor ifråga om kvalitet. Det enda som nog är absoluta toppklass i arenan är publiken och den kan inte gärna kommunen ta äran för.

Det fanns även vissa ”hot” om att man behöver se över alternativ till arenan om det inte visar sig att kommunen är villig att faktiskt ta Behrn Arena till en nivå som är i klass med de bästa i Sverige.

Nu verkar det i alla fall kommit en liten bit på vägen i denna diskussion. ÖSK och Karlslunds IF damer som båda spelar huvudsakligen på Behrn Arena kommer att få nya sponsorpengar från Örebrokompaniet, men de har inte kommit överens med Örebro Hockey ännu.

Mig veterligen är inte Örebro Hockey intresserade av att bara få in pengarna som de anser sig ha rätt till, men vill också ha ett bättre samarbete med kommunen gällande utvecklingen av arenan. Där verkar dock kommunen och det kommunala byggbolaget ganska trötta på arenan och inte så värst sugna på att göra mer jobb där. Trots att det då verkar saknas en del ganska grundläggande faciliteter som ett större kök.

Samtidigt som det är roligt att höra att det rör sig framåt i diskussionerna mellan dem känns det som att kommunen är fortsatt inte så intresserad av att utföra mer arbete på arenan. Vid sidan av detta pågår också en arenautredning som verkar mest fokusera på hur man ska göra träningstiderna bättre fördelade mellan killar och tjejer…

Några nya isytor lär inte komma som ett resultat av den utredning om man ska lita till de kommentarer som kommit om den såhär långt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *